Baixar o descarregar

Lingüísticament, és adequat tant dir que Hem baixat (o Hem descarregat) una aplicació com dir que Ens hem baixat (o Ens hem descarregatuna aplicació.

El motiu és que en aquestes construccions no estem convertint els verbs en pronominals, sinó que hi afegim un pronom per indicar quin és el destinatari de l’acció. Tant pot ser, doncs, que el subjecte baixi les fotos per a ell mateix (Baixa’t les fotos), com que les baixi per a una segona persona (Baixa-li les fotos), com que les baixi i punt, sense dir per a qui són (Baixa les fotos).

En canvi, si fem servir baixar o descarregar amb un pronom referit al subjecte que no aporta cap significat, la construcció és incorrecta. (Per exemple, en llengua general, NO és correcte *És millor que us baixeu en aquesta estació.) [Podeu consultar aquesta fitxa de criteri sobre verbs pronominals i falsos pronominals i aquesta altra sobre baixar descarregar.]

Tot això, pel que fa a la llengua. Ara bé, legalment haurem de tenir en compte altres qüestions per evitar-nos problemes amb les baixades.

Font:

TERMCAT, Centre de Terminologia

1