Sessió formativa «El bon ús de la llengua i el Llibre d'estil de la Diputació de Barcelona»

Públic al qual s'adreça: 
Gerència de Serveis de Benestar Social: Gerència de Serveis Residencials d'Estades Temporals i RESPIR
divendres
10
10:00h
Març 2017
Data de finalització: divendres, 10/03/2017 - 14:00

Sessió adreçada als treballadors de la Diputació de Barcelona

Més informació: Banc d'Accions Formatives