22. Tanmateix o així mateix?

1
Categories:
Notes de llengua