06. 'propi' i 'mateix' no són el mateix

1
Categories:
Notes de llengua