La consulta de la quinzena

La consulta de la quinzena: «Com ho he d'escriure? 'El turó de l'Home' o 'el Turó de l'Home'»

Segons el Nomenclàtor oficial de toponímia major de Catalunya, l'obra de referència per a l'ús dels topònims, hem d'escriure el turó de l'Home.

La consulta de la quinzena: «És obligatòria la conjunció 'i' entre cognoms?»

Posar la conjunció i entre els cognoms és opcional.

Molts catalans la hi posen; per exemple: Josep Puig i Cadafalch o Maria Secanell i Peris. Però també n'hi ha d'altres que no ho fan: Antoni Puig Roca o Carme Torres Coromines.

No és una particularitat de la llengua catalana; en realitat, aquest costum prové de la noblesa espanyola del segle xv i ha arribat fins als nostres dies (Luis de Góngora y Argote, Menéndez y Pelayo, Ortega y Gasset).

La consulta de la quinzena: «Com hem d'escriure correctament el DNI o el NIF?»

Tant les xifres del DNI com les del NIF les escrivim sense punts i sense cap separació entre elles.

DNI      12345678
NIF       12345678-B
(sense espai ni abans ni després del guionet)

La consulta de la quinzena: «És correcte dir 'declarar la pluriennalitat de la despesa'?»

Tot i que el nom pluriennalitat no figura als diccionaris, no sembla que hi hagi cap inconvenient a fer-lo servir. Està ben format (adjectiu + sufix + -itat) i no hi ha cap terme equivalent.

Una altra solució és substituir-lo per una expressió amb un nom + l'adjectiu pluriennal:

Declarar el caràcter pluriennal de la despesa

La consulta de la quinzena: «Al peu d'una carta, el càrrec va precedit de l'article determinat?»

No, perquè la carta és un document interpersonal en què es dona preferència a la persona, i no al càrrec. Per tant, el nom i els cognoms s'anteposen al càrrec i, en conseqüència, no s'introdueix amb l'article determinat.

L'ordre dels elements de la signatura és el següent:

  • rúbrica
  • nom i cognoms
  • càrrec (el primer nom amb majúscula, perquè comença línia)

Exemple:

(rúbrica)

Mercè Rius i Solé

La consulta de la quinzena: «Com n'he de dir: 'bloc' o 'blog'?»

La forma correcta és blog.

És veritat que durant alguns anys van conviure les formes bloc (nova accepció del mot català bloc) i blog (pres directament de l'anglès), però el 2013 l'Institut d'Estudis Catalans recollia la forma blog al diccionari normatiu i, per tant, desestimava bloc.