La consulta de la quinzena

La consulta de la quinzena: «Com ho he de dir: 'en el document annex' o 'al document annex'?»

Totes dues preposicions es consideren igualment correctes. 

Quan es tracta d'un lloc físic o determinat, com és el cas, ens fixem en l'element que va després de la preposició:

La consulta de la quinzena: «Existeix el terme 'lideressa'?»

El nom líder té la mateixa forma per al masculí que per al femení. Això mateix passa en noms com cap, contribuent, pilot, vocal, etc.

En tots aquests casos, el gènere s'assenyala d'una manera indirecta mitjançant la concordança amb l'article, l'adjectiu o altres especificadors:

La consulta de la quinzena: «És correcta la frase 'La guia et desvetllarà tots els secrets d'aquest paratge'?»

Les guies no poden desvetllar els secrets; en tot cas els poden revelar, descobrir, mostrar, etc.

El verb desvetllar, usat transitivament (és a dir, amb complement directe), significa 'treure la son (a algú)'  i, usat reflexivament, significa 'perdre la son':

El cafè el desvetlla
Ni amb el cafè s'ha desvetllat

La consulta de la quinzena: «TeDIBA, amb article o sense?»

En català tendim a anteposar l'article al nom; n'és un exemple l'article amb què acompanyem els noms propis (l'Anna, el Lluc).

Per això, potser ens resulta més natural «el TeDIBA», entenent, és clar, que hi ha implícit un nom masculí singular. Casos similars:

el servei de notificacions electròniques e-NOTUM > l'e-NOTUM

La consulta de la quinzena: «'Junta de Portaveus' o 'Junta de Portantveus'?»

La forma correcta és Junta de Portaveus.

El portaveu és la persona autoritzada per una organització, un grup social, una altra persona, etc., per a difondre informació en nom seu i respondre les preguntes que se li puguin plantejar, especialment les dels periodistes.

Exemple:

El portaveu de l'empresa ha de donar un missatge als mitjans de comunicació

La consulta de la quinzena: «És correcte l'ús de 'cap' a la frase 'Si teniu cap pregunta, parleu amb la vostra referent'?»

Sí, és correcte. En aquesta frase, cap és un quantificador indefinit negatiu, que es fa servir en la primera part de les oracions condicionals, i equival a qualsevol o a algun/a. Per tant, podem dir:

Si teniu cap pregunta / Si teniu qualsevol pregunta Si teniu alguna pregunta...

La consulta de la quinzena: «Com es tradueixen al català els termes 'cohecho' i 'malversación de caudales públicos'?»

En català, en diem suborn de funcionarimalversació de cabals públics.

Segons el TERMCAT, el centre de terminologia de la llengua catalana:

La consulta de la quinzena: «Si escrivim un import exacte en xifres, hem d'indicar els cèntims d'euro (,00)?»

Si totes les quantitats que tenim en un mateix document no tenen decimals, no cal afegir-hi els dos zeros.

Ara bé, si en un mateix document conviuen quantitats amb decimals i sense decimals, per a evitar dubtes o interpretacions errònies, és recomanable utilitzar sistemàticament dos decimals, encara que siguin zeros. Per tant, en un mateix document escrivim:

1.321.123,47 euros
12.321,30 euros
78,00 euros

La consulta de la quinzena: «S'accentuen les majúscules?»

Les majúscules s'accentuen, tant en català com en castellà, d'acord amb les normes generals d'accentuació.

ACCÉS D'EMERGÈNCIA

Ajuntament d'Òdena

Així ho diem al Llibre d'estil, p. 140.

Si no accentuem una majúscula, podem provocar confusions; per exemple, AVIS i AVÍS.

La consulta de la quinzena: «Com haig d'escriure les hores i els minuts d'un horari?»

L’hora va acompanyada del símbol h (sense punt, com qualsevol altre símbol) o del terme hores.

       7 h o 7 hores

       7 h. (h. és l’abreviatura de habitants!)