La consulta de la quinzena

La consulta de la quinzena: «Quina és la diferència entre 'senyalar' i 'assenyalar'?»

Tots dos verbs deriven del substantiu senyal (recordeu que és un mot masculí), però tenen significats diferents:

  • Senyalar = 'posar un senyal'
  • Assenyalar = 'indicar', 'mostrar o designar algú o alguna cosa amb el dit o fent qualsevol altre senyal'

Així, doncs:

La consulta de la quinzena: «Com es diu 'abajo firmante' en català?»

En català, la forma equivalent de l'expressió castellana abajo firmante és el sotasignatla sotasignada (i no sotasignant). Aquest nom designa la persona que ha posat la seva signatura al peu d'un escrit. Per exemple:

La sotasignada demana que sigui admès el projecte que presenta.

La consulta de la quinzena: «Quina diferència hi ha entre 'complet' i 'complert'?»

Així, doncs, hem de dir:

Tenia la col·lecció de cromos completa en lloc de Tenia la col·lecció de cromos complerta o S'han presentat les esmenes completes en lloc de S'han presentat les esmenes complertes

La consulta de la quinzena: «Puc fer servir 'sempre i quan'?»

No, sempre i quan és incorrecte. És una traducció literal de la locució condicional siempre y cuando.

En català les condicions s'expressen amb la locució sempre que o amb la conjunció si:

El projecte s'aprovarà sempre i quan hi hagi dotació pressupostària.

El projecte s'aprovarà sempre que hi hagi dotació pressupostària.

La consulta de la quinzena: «És correcte 'tal i com' en català?»

No, no és correcte. L'expressió tal y como del castellà (que també es pot escriure tal como) correspon en català a tal com, sense la conjunció i. Aquesta locució comparativa la fem servir per a dir que les coses són d'una deteminada manera.

La consulta de la quinzena: «Què he d'escriure: 'la beneficiària assumirà' o 'la beneficiària ha d'assumir'?»

Si volem referir-nos a accions actuals amb valor permanent (lleis, normes, etc.), en català preferim el present, contràriament al castellà, que opta pel futur. 

L'ús del present és conseqüència del punt de vista que el català prefereix adoptar: el del lector o usuari, que té la perspectiva de present i d'actualitat. En castellà, el punt de vista és el del redactor de la norma, que té la perspectiva de futur respecte a l'aprovació d'aquesta norma.

La consulta de la quinzena: «Què és més correcte: 'amb vista a' o 'en vista de'?»

"Amb vista a" i "en vista de" són expressions amb significats diferents:
 

1. La locució amb vista a és equivalent a 'pensant en' o 'amb la intenció de'.

Els ajuntaments han iniciat els processos participatius amb vista a copsar els interessos dels ciutadans.

Tanmateix, aquest mateix significat no és correcte en plural.

La consulta de la quinzena: «Què he d'escriure, 'amb data' o 'en data'?»

Depèn, perquè no signifiquen el mateix.

  • Amb data indica la data de redacció d'un document, és a dir, la data que consta escrita en el document.

Va signar la convocatòria amb data 19 de juliol.

L'expressió de data és equivalent a amb data.

La consulta de la quinzena: «Com he d'escriure el número de telèfon?»

La incorporació del prefix provincial als números de telèfon, el juliol de 1998, va generar dubtes sobre com s'havien d’escriure i de dir els nous números telefònics. Si són de nou xifres, han de dur un espai cada tres xifres i no hi posem punt perquè la xifra no expressa una quantitat, sinó un element concret d'una sèrie:

900 900 020
934 022 222

La consulta de la quinzena: «He de signar com a enginyer tècnic agrícola o com a enginyera tècnica agrícola?»

Has de signar enginyera tècnica agrícola.

Per a saber si un nom o adjectiu té una forma per al masculí i una altra per al femení, pots cercar la forma masculina al diccionari de l'Institut d'Estudis Catalans.

Si veus que l'entrada del diccionari dona la terminació per a la forma femenina, en general –a, vol dir que aquell terme té una forma per al masculí i una altra per al femení.