blog de UL-diba

La consulta de la quinzena: «"Junta de Portaveus" o "Junta de Portantveus"?»

La forma correcta és Junta de Portaveus.

El portaveu és la persona autoritzada per una organització, un grup social, una altra persona, etc., per a difondre informació en nom seu i respondre les preguntes que se li puguin plantejar, especialment les dels periodistes.

Exemple:

El portaveu de l'empresa ha de donar un missatge als mitjans de comunicació

La consulta de la quinzena: «És correcte l'ús de "cap" a la frase "Si teniu cap pregunta, parleu amb la vostra referent"?»

Sí, és correcte. En aquesta frase, cap és un quantificador indefinit negatiu, que es fa servir en la primera part de les oracions condicionals, i equival a qualsevol o a algun/a. Per tant, podem dir:

Si teniu cap pregunta / Si teniu qualsevol pregunta Si teniu alguna pregunta...

La consulta de la quinzena: «Com es tradueixen al català els termes "cohecho" i "malversación de caudales públicos"?»

En català, en diem suborn de funcionarimalversació de cabals públics.

Segons el TERMCAT, el centre de terminologia de la llengua catalana:

La consulta de la quinzena: «Si escrivim un import exacte en xifres, hem d'indicar els cèntims d'euro (,00)?»

Si totes les quantitats que tenim en un mateix document no tenen decimals, no cal afegir-hi els dos zeros.

Ara bé, si en un mateix document conviuen quantitats amb decimals i sense decimals, per a evitar dubtes o interpretacions errònies, és recomanable utilitzar sistemàticament dos decimals, encara que siguin zeros. Per tant, en un mateix document escrivim:

1.321.123,47 euros
12.321,30 euros
78,00 euros

La consulta de la quinzena: «S'accentuen les majúscules?»

Les majúscules s'accentuen, tant en català com en castellà, d'acord amb les normes generals d'accentuació.

ACCÉS D'EMERGÈNCIA

Ajuntament d'Òdena

Així ho diem al Llibre d'estil, p. 140.

Si no accentuem una majúscula, podem provocar confusions; per exemple, AVIS i AVÍS.

La consulta de la quinzena: «Com haig d'escriure les hores i els minuts d'un horari?»

L’hora va acompanyada del símbol h (sense punt, com qualsevol altre símbol) o del terme hores.

       7 h o 7 hores

       7 h. (h. és l’abreviatura de habitants!)

La consulta de la quinzena: «Com ho he d'escriure? El turó de l'Home o el Turó de l'Home»

Segons el Nomenclàtor oficial de toponímia major de Catalunya, l'obra de referència per a l'ús dels topònims, hem d'escriure el turó de l'Home.

La consulta de la quinzena: «És obligatòria la conjunció "i" entre cognoms?»

Posar la conjunció i entre els cognoms és opcional.

Molts catalans la hi posen; per exemple: Josep Puig i Cadafalch o Maria Secanell i Peris. Però també n'hi ha d'altres que no ho fan: Antoni Puig Roca o Carme Torres Coromines.

No és una particularitat de la llengua catalana; en realitat, aquest costum prové de la noblesa espanyola del segle xv i ha arribat fins als nostres dies (Luis de Góngora y Argote, Menéndez y Pelayo, Ortega y Gasset).

La consulta de la quinzena: «Com hem d'escriure correctament el DNI o el NIF?»

Tant les xifres del DNI com les del NIF les escrivim sense punts i sense cap separació entre elles.

DNI      12345678
NIF       12345678-B
(sense espai ni abans ni després del guionet)

La consulta de la quinzena: «És correcte dir "declarar la pluriennalitat de la despesa"?»

Tot i que el nom pluriennalitat no figura als diccionaris, no sembla que hi hagi cap inconvenient a fer-lo servir. Està ben format (adjectiu + sufix + -itat) i no hi ha cap terme equivalent.

Una altra solució és substituir-lo per una expressió amb un nom + l'adjectiu pluriennal:

Declarar el caràcter pluriennal de la despesa