blog de UL-diba

La consulta de la quinzena: «És correcte "tal i com" en català?»

No, no és correcte. L'expressió tal y como del castellà (que també es pot escriure tal como) correspon en català a tal com, sense la conjunció i. Aquesta locució comparativa la fem servir per a dir que les coses són d'una deteminada manera.

La consulta de la quinzena: «Què he d'escriure: "la beneficiària assumirà" o "la beneficiària ha d'assumir"?»

Si volem referir-nos a accions actuals amb valor permanent (lleis, normes, etc.), en català preferim el present, contràriament al castellà, que opta pel futur. 

L'ús del present és conseqüència del punt de vista que el català prefereix adoptar: el del lector o usuari, que té la perspectiva de present i d'actualitat. En castellà, el punt de vista és el del redactor de la norma, que té la perspectiva de futur respecte a l'aprovació d'aquesta norma.

La consulta de la quinzena: «Què és més correcte: "amb vista a" o "en vista de"?»

"Amb vista a" i "en vista de" són expressions amb significats diferents:
 

1. La locució amb vista a és equivalent a 'pensant en' o 'amb la intenció de'.

Els ajuntaments han iniciat els processos participatius amb vista a copsar els interessos dels ciutadans.

Tanmateix, aquest mateix significat no és correcte en plural.

«Què he d'escriure, "amb data" o "en data"?»

Depèn, perquè no signifiquen el mateix.

  • Amb data indica la data de redacció d'un document, és a dir, la data que consta escrita en el document.

Va signar la convocatòria amb data 19 de juliol.

L'expressió de data és equivalent a amb data.

La consulta de la quinzena: «Com he d'escriure el número de telèfon?»

La incorporació del prefix provincial als números de telèfon, el juliol de 1998, va generar dubtes sobre com s'havien d’escriure i de dir els nous números telefònics. Si són de nou xifres, han de dur un espai cada tres xifres i no hi posem punt perquè la xifra no expressa una quantitat, sinó un element concret d'una sèrie:

900 900 020
934 022 222

La consulta de la quinzena: «He de signar com a enginyer tècnic agrícola o com a enginyera tècnica agrícola?»

Has de signar enginyera tècnica agrícola.

Per a saber si un nom o adjectiu té una forma per al masculí i una altra per al femení, pots cercar la forma masculina al diccionari de l'Institut d'Estudis Catalans.

Si veus que l'entrada del diccionari dona la terminació per a la forma femenina, en general –a, vol dir que aquell terme té una forma per al masculí i una altra per al femení.

La consulta de la quinzena: «Com ho he de dir: "en el document annex" o "al document annex"?»

Totes dues preposicions es consideren igualment correctes. 

Quan es tracta d'un lloc físic o determinat, com és el cas, ens fixem en l'element que va després de la preposició:

La consulta de la quinzena: «Existeix el terme "lideressa"?»

El nom líder té la mateixa forma per al masculí que per al femení. Això mateix passa en noms com cap, contribuent, pilot, vocal, etc.

En tots aquests casos, el gènere s'assenyala d'una manera indirecta mitjançant la concordança amb l'article, l'adjectiu o altres especificadors:

La consulta de la quinzena: «És correcta la frase "La guia et desvetllarà tots els secrets d'aquest paratge"?»

Les guies no poden desvetllar els secrets; en tot cas els poden revelar, descobrir, mostrar, etc.

El verb desvetllar, usat transitivament (és a dir, amb complement directe), significa 'treure la son (a algú)'  i, usat reflexivament, significa 'perdre la son':

El cafè el desvetlla
Ni amb el cafè s'ha desvetllat

La consulta de la quinzena: «TeDiBA, amb article o sense?»

En català tendim a anteposar l'article al nom; n'és un exemple l'article amb què acompanyem els noms propis (l'Anna, el Lluc).

Per això, potser ens resulta més natural «el TeDIBA», entenent, és clar, que hi ha implícit un nom masculí singular. Casos similars:

el servei de notificacions electròniques e-NOTUM > l'e-NOTUM