«Com puc diferenciar 'compondre' de 'composar'?»

D'una banda, compondre vol dir:

1. 'Formar (un tot) reunint o combinant elements, parts, ingredients, diversos'.

El tribunal qualificador es compon del president, el secretari i quatre vocals.
El tribunal qualificador es composa del president, el secretari i quatre vocals.

2. 'Fer (una obra intel·lectual) executant-ne les diverses parts i combinant-les d’una manera harmònica'.

L'Elsa va compondre un poema.
L'Elsa va composar un poema.

El participi del verb compondre és compostcompostacompostoscompostes (i no composatcomposadacomposatscomposades).

La comissió està composta per sis membres.
La comissió està composada per sis membres. 

Manon Lescaut és una òpera en quatre actes composta per Giacomo Puccini.
Manon Lescaut és una òpera en quatre actes composada per Giacomo Puccini.

D'altra banda, composar vol dir 'imposar arbitràriament (a algú) una contribució, una multa, etc.' i 'arbitrar'.

Composaran els botiguers que no van complir l'horari pactat.

Si voleu conèixer altres doblets confusos, podeu consultar la nota de llengua, núm. 41.