La consulta de la quinzena: «Se celebren els contractes?»

Quan es fa un contracte amb algú o es contracta algú, no és adequat utilitzar el verb celebrar.

Els contractes —com els convenis— es poden concertar, convenir, acordar, atorgar, estipular, subscriure, signar o formalitzar, però en cap cas celebrar.

Aquest contracte es podrà celebrar quan les dues parts arribin a un consens.
Aquest contracte es podrà subscriure quan les dues parts arribin a un consens.

Per a més informació dels usos del verb celebrar, podeu consultar la Nota de llengua 28.