La consulta de la quinzena: «Quina diferència hi ha entre 'trànsit' i 'tràfic'?»

Trànsit l'usem quan ens referim a la circulació de persones i vehicles per carrers i vies públiques, al moviment d'embarcacions o d'avions, de ferrocarrils, etc.

S'ha reduït el trànsit de persones al port de Barcelona.
Les càmeres de trànsit mostren un accident en aquest punt.

Tràfic significa ‘comerç’ i ‘transport de mercaderies’; es limita a l'intercanvi comercial o mercantil, i s'aplica especialment al comerç il·legal.

S'analitza la situació dels aeroports amb més tràfic comercial.
Han detingut tres persones al port per tràfic de drogues.

En llenguatge judicial, parlem de tràfic d’influències, un delicte, i tràfic jurídic, les actuacions jurídiques que es donen en un temps i un espai concrets.

Per tant, no us confongueu:

Hi havia tant de trànsit que no he pogut arribar abans.
Hi havia tant de tràfic que no he pogut arribar abans.

Augmenta el trànsit ferroviari.
Augmenta el tràfic ferroviari.

Us recordem que aquests termes els vam tractar a la Nota de llengua 18. Trànsit, tràfic, tràfec.