La consulta de la quinzena: «'Posar de relleu' o 'Posar en relleu'?»

La locució correcta per a expressar que volem destacar o recalcar una cosa és posar en relleu, en lloc de posar de relleu. Sovint les confonem perquè en castellà es fa servir la preposició de (poner de relieve).

Un dels nostres objectius és posar en relleu el valor educatiu de l'educació de 0 a 3 anys.
Un dels nostres objectius és posar de relleu el valor educatiu de l'educació de 0 a 3 anys.

Amb el mateix sentit que posar en relleu es poden fer servir les expressions posar l'accent en o posar èmfasi en, entre d'altres.