La consulta de la quinzena: «És 'aplicatiu informàtic' o 'aplicació informàtica'?»

En el camp de la informàtica s'ha de fer servir el mot aplicació, i no aplicatiu, per a referir-se al 'conjunt de programes informàtics que s'utilitza per a desenvolupar tasques específiques en un ordinador'.

Els tècnics han dissenyat un aplicatiu que distribueix automàticament les tasques dels voluntaris.
Els tècnics han dissenyat una aplicació que distribueix automàticament les tasques dels voluntaris.

En cas d'ambigüitat, s'ha de complementar amb l'adjectiu informàtica.

Hem creat una nova aplicació informàtica per a tramitar les reclamacions.