Nota de llengua 68. Bianual ≠ biennal

Els adjectius acabats en -anual volen dir ‘que té lloc x vegades l’any’, mentre que els acabats en -ennal volen dir ‘que dura x anys’ o ‘que té lloc cada x anys’.

En aquesta nota de llengua en veiem uns quants exemples.