«És correcte ‘posar en valor’ en català?»

Convé evitar l’expressió posar en valor, que ve de l’expressió francesa mettre en valeur.

Hi ha diverses opcions, segons el context en què aparegui i el matís que s’hi vulgui donar: valorar, fer valer, afavorir, treure profit, remarcar, realçar, reivindicar, etc.

L’objectiu de la jornada és posar en valor les diverses competències de l’Oficina d’Atenció Ciutadana.
L’objectiu de la jornada és fer valer les diverses competències de l’Oficina d’Atenció Ciutadana.

Ha arribat el moment de posar en valor l'equilibri territorial.
Ha arribat el moment de reivindicar l'equilibri territorial.