«La consulta de la quinzena: «És correcte 'Ho podeu tramitar tant telemàtica com presencialment'?»

Quan es repeteixen successivament dos o més adverbis de manera acabats en -ment, podem optar per:

  • Repetir la terminació -ment en tots dos adverbis.

Ho podeu tramitar tant telemàticament com presencialment.

  • Prescindir de la terminació -ment de l’últim adverbi, sempre que el primer l'expressem en la forma completa. Ara bé, aquesta opció es considera marcadament formal.

Ho podeu tramitar tant telemàtica com presencialment.
Ho podeu tramitar tant telemàticament com presencial.

  • Canviar la redacció:

Ho podeu tramitar tant telemàticament com de manera presencial.