Blogs

Introduïu un llistat de noms d'usuari separats per comes.

La consulta de la quinzena: «S'accentuen les majúscules?»

Les majúscules s'accentuen, tant en català com en castellà, d'acord amb les normes generals d'accentuació.

ACCÉS D'EMERGÈNCIA

Ajuntament d'Òdena

Així ho diem al Llibre d'estil, p. 140.

Si no accentuem una majúscula, podem provocar confusions; per exemple, AVIS i AVÍS.

La consulta de la quinzena: «Com haig d'escriure les hores i els minuts d'un horari?»

L’hora va acompanyada del símbol h (sense punt, com qualsevol altre símbol) o del terme hores.

       7 h o 7 hores

       7 h. (h. és l’abreviatura de habitants!)

La consulta de la quinzena: «Com ho he d'escriure? 'El turó de l'Home' o 'el Turó de l'Home'»

Segons el Nomenclàtor oficial de toponímia major de Catalunya, l'obra de referència per a l'ús dels topònims, hem d'escriure el turó de l'Home.

La consulta de la quinzena: «És obligatòria la conjunció 'i' entre cognoms?»

Posar la conjunció i entre els cognoms és opcional.

Molts catalans la hi posen; per exemple: Josep Puig i Cadafalch o Maria Secanell i Peris. Però també n'hi ha d'altres que no ho fan: Antoni Puig Roca o Carme Torres Coromines.

No és una particularitat de la llengua catalana; en realitat, aquest costum prové de la noblesa espanyola del segle xv i ha arribat fins als nostres dies (Luis de Góngora y Argote, Menéndez y Pelayo, Ortega y Gasset).

La consulta de la quinzena: «Com hem d'escriure correctament el DNI o el NIF?»

Tant les xifres del DNI com les del NIF les escrivim sense punts i sense cap separació entre elles.

DNI      12345678
NIF       12345678-B
(sense espai ni abans ni després del guionet)

La consulta de la quinzena: «És correcte dir 'declarar la pluriennalitat de la despesa'?»

Tot i que el nom pluriennalitat no figura als diccionaris, no sembla que hi hagi cap inconvenient a fer-lo servir. Està ben format (adjectiu + sufix + -itat) i no hi ha cap terme equivalent.

Una altra solució és substituir-lo per una expressió amb un nom + l'adjectiu pluriennal:

Declarar el caràcter pluriennal de la despesa

La consulta de la quinzena: «Al peu d'una carta, el càrrec va precedit de l'article determinat?»

No, perquè la carta és un document interpersonal en què es dona preferència a la persona, i no al càrrec. Per tant, el nom i els cognoms s'anteposen al càrrec i, en conseqüència, no s'introdueix amb l'article determinat.

L'ordre dels elements de la signatura és el següent:

  • rúbrica
  • nom i cognoms
  • càrrec (el primer nom amb majúscula, perquè comença línia)

Exemple:

(rúbrica)

Mercè Rius i Solé

La consulta de la quinzena: «Com n'he de dir: 'bloc' o 'blog'?»

La forma correcta és blog.

És veritat que durant alguns anys van conviure les formes bloc (nova accepció del mot català bloc) i blog (pres directament de l'anglès), però el 2013 l'Institut d'Estudis Catalans recollia la forma blog al diccionari normatiu i, per tant, desestimava bloc.