Blogs

Introduïu un llistat de noms d'usuari separats per comes.

La consulta de la quinzena: «Com he d'escriure el número de telèfon?»

La incorporació del prefix provincial als números de telèfon, el juliol de 1998, va generar dubtes sobre com s'havien d’escriure i de dir els nous números telefònics. Si són de nou xifres, han de dur un espai cada tres xifres i no hi posem punt perquè la xifra no expressa una quantitat, sinó un element concret d'una sèrie:

900 900 020
934 022 222

La consulta de la quinzena: «He de signar com a enginyer tècnic agrícola o com a enginyera tècnica agrícola?»

Has de signar enginyera tècnica agrícola.

Per a saber si un nom o adjectiu té una forma per al masculí i una altra per al femení, pots cercar la forma masculina al diccionari de l'Institut d'Estudis Catalans.

Si veus que l'entrada del diccionari dona la terminació per a la forma femenina, en general –a, vol dir que aquell terme té una forma per al masculí i una altra per al femení.

La consulta de la quinzena: «Com ho he de dir: 'en el document annex' o 'al document annex'?»

Totes dues preposicions es consideren igualment correctes. 

Quan es tracta d'un lloc físic o determinat, com és el cas, ens fixem en l'element que va després de la preposició:

La consulta de la quinzena: «Existeix el terme 'lideressa'?»

El nom líder té la mateixa forma per al masculí que per al femení. Això mateix passa en noms com cap, contribuent, pilot, vocal, etc.

En tots aquests casos, el gènere s'assenyala d'una manera indirecta mitjançant la concordança amb l'article, l'adjectiu o altres especificadors:

La consulta de la quinzena: «És correcta la frase 'La guia et desvetllarà tots els secrets d'aquest paratge'?»

Les guies no poden desvetllar els secrets; en tot cas els poden revelar, descobrir, mostrar, etc.

El verb desvetllar, usat transitivament (és a dir, amb complement directe), significa 'treure la son (a algú)'  i, usat reflexivament, significa 'perdre la son':

El cafè el desvetlla
Ni amb el cafè s'ha desvetllat

La consulta de la quinzena: «TeDIBA, amb article o sense?»

En català tendim a anteposar l'article al nom; n'és un exemple l'article amb què acompanyem els noms propis (l'Anna, el Lluc).

Per això, potser ens resulta més natural «el TeDIBA», entenent, és clar, que hi ha implícit un nom masculí singular. Casos similars:

el servei de notificacions electròniques e-NOTUM > l'e-NOTUM

La consulta de la quinzena: «'Junta de Portaveus' o 'Junta de Portantveus'?»

La forma correcta és Junta de Portaveus.

El portaveu és la persona autoritzada per una organització, un grup social, una altra persona, etc., per a difondre informació en nom seu i respondre les preguntes que se li puguin plantejar, especialment les dels periodistes.

Exemple:

El portaveu de l'empresa ha de donar un missatge als mitjans de comunicació

La consulta de la quinzena: «És correcte l'ús de 'cap' a la frase 'Si teniu cap pregunta, parleu amb la vostra referent'?»

Sí, és correcte. En aquesta frase, cap és un quantificador indefinit negatiu, que es fa servir en la primera part de les oracions condicionals, i equival a qualsevol o a algun/a. Per tant, podem dir:

Si teniu cap pregunta / Si teniu qualsevol pregunta Si teniu alguna pregunta...

La consulta de la quinzena: «Com es tradueixen al català els termes 'cohecho' i 'malversación de caudales públicos'?»

En català, en diem suborn de funcionarimalversació de cabals públics.

Segons el TERMCAT, el centre de terminologia de la llengua catalana:

La consulta de la quinzena: «Si escrivim un import exacte en xifres, hem d'indicar els cèntims d'euro (,00)?»

Si totes les quantitats que tenim en un mateix document no tenen decimals, no cal afegir-hi els dos zeros.

Ara bé, si en un mateix document conviuen quantitats amb decimals i sense decimals, per a evitar dubtes o interpretacions errònies, és recomanable utilitzar sistemàticament dos decimals, encara que siguin zeros. Per tant, en un mateix document escrivim:

1.321.123,47 euros
12.321,30 euros
78,00 euros