Blogs

Introduïu un llistat de noms d'usuari separats per comes.

La consulta de la quinzena: «Què he de dir 'el COVID-19' o 'la COVID-19'?»

Hem d'escriure la COVID-19.

El gènere que correspon a la sigla COVID-19 és el femení, perquè prenem com a referència els mots malaltia, pneumònia o síndrome respiratòria.

Impacte econòmic i social de la COVID-19.
Informació general sobre la COVID-19.

Nota de llengua 68. Bianual ≠ biennal

Els adjectius acabats en -anual volen dir ‘que té lloc x vegades l’any’, mentre que els acabats en -ennal volen dir ‘que dura x anys’ o ‘que té lloc cada x anys’.

Safari 'fortogràfic': Hi ha molt 'rapaç' en el món del repàs

En el món del repàs escolar hi ha molt intrusisme. Fins i tot l'espècie rapaç (o rapinyaire) s'hi afegeix. 

Quines deuen ser les assignatures preferides del falcó pelegrí? 

«És correcte ‘posar en valor’ en català?»

Convé evitar l’expressió posar en valor, que ve de l’expressió francesa mettre en valeur.

Hi ha diverses opcions, segons el context en què aparegui i el matís que s’hi vulgui donar: valorar, fer valer, afavorir, treure profit, remarcar, realçar, reivindicar, etc.

Nota de llengua 67. No procedim a efectuar la notificació: notifiquem

Hi ha verbs semànticament buits que tenen poc significat per si mateixos i que més aviat prenen el sentit del substantiu que els acompanya.

Alguns d'aquests verbs són procedir a, efectuar, existir, disposar de, constituir o produir.

«La consulta de la quinzena: «És correcte 'Ho podeu tramitar tant telemàtica com presencialment'?»

Quan es repeteixen successivament dos o més adverbis de manera acabats en -ment, podem optar per:

  • Repetir la terminació -ment en tots dos adverbis.

Ho podeu tramitar tant telemàticament com presencialment.

Safari 'fortogràfic': El cap ple de metges

Teniu el cap ple de metges? Si esteu delicats de salut, probablement els metges ocupin bona part dels vostres pensaments. 

Si teniu el cap a punt d'explotar, com un petard, potser el que teniu són metxes enceses.

La consulta de la quinzena: «El web o la web?»

El substantiu web pot ser tant masculí com femení, segons a què es refereixi.

  • Si es refereix a lloc web (conjunt de pàgines web), cal fer servir el masculí.

L'Ajuntament de Tiana ha renovat parcialment el seu web.

La consulta de la quinzena: «Escric 'corporació' amb majúscula o amb minúscula per referir-me a la Diputació?»

Sempre hem d'escriure corporació amb minúscula (llevat quan estigui darrere d'un punt) quan ens referim a la Diputació de Barcelona. El mot corporació és un correferent, és a dir, un sinònim de Diputació, que rep la consideració de nom comú.

la Diputació de Barcelona = la corporació, no la Corporació

Altres casos similars:

Safari 'fortogràfic': Els veíns del parking i el pàrquing de veïns

—El meu veí porta accent, però els teus veïns porten dièresi o accent?

—No ho tinc clar. Per si de cas, posa-ho tot: accent sobre la I i dièresi sobre la N.

—Vols dir? Jo posaria accent al meu veí i dièresi als teus veïns