La consulta de la quinzena: «És correcte l’adjectiu ‘público-privat’?»

L'adjectiu que fa referència a la relació que implica tant l'Administració com la iniciativa privada és publicoprivatpublicoprivada (publicoprivatspublicoprivades, en plural).

Cal afavorir la col·laboració publicoprivada.

S’espera un impuls de la inversió publicoprivada.

Es tracta d'un compost culte perquè s'ha creat amb la forma prefixada publico-. Aquesta mena de compostos s'escriuen sense guionet.

Pel que fa a l'accent, només el conserva el segon element, de manera que en aquest cas el primer element el perd.

Altres exemples: socioeconòmic, economicofinancer, sociocultural, juridicoadministratiu.

Podeu trobar més informació sobre la formació dels mots compostos a la Nota de llengua núm. 25.