La consulta de la quinzena: «És correcte escriure els càrrecs amb majúscula?»

No, els càrrecs van amb minúscula:

alcaldessa, presidenta, regidor, diputada

Per tant, El regidor va presidir l'acte de benvinguda en lloc de El Regidor va presidir l'acte de benvinguda, o La presidenta clou la taula rodona en lloc de La Presidenta clou la taula rodona.

També van amb minúscula els tractaments genèrics com senyora o doctor.

Només fem servir la majúscula quan els càrrecs van immediatament precedits del tractament protocol·lari, tot i que aquest tractament el tendim a eliminar i només el fem servir en documents molt formals com la invitació:

La Il·lustríssima Senyora Alcaldessa us convida al lliurament de premis

Si voleu més informació sobre els usos de les majúscules i les minúscules, podeu consultar el Llibre d'estil de la Diputació de Barcelona i la nota de llengua «Majusculitis».