La consulta de la quinzena: «He d'utilitzar els tractaments protocol·laris en un document administratiu?»

En els documents administratius, en els quals es prioritza la precisió, la concisió i la claredat, és recomanable no emprar cap tipus de tractament protocol·lari. Es poden utilitzar les fórmules de tractament general (senyor, senyora) o bé se'n pot prescindir.

Eva Subirats, cap del Servei de Medi Ambient, i Pau Formiguera, tècnic del Servei d'Obres Públiques, formaran part de la mesa de contractació.
La senyora Eva Subirats, cap del Servei de Medi Ambient, i el senyor Pau Formiguera, tècnic del Servei d'Obres Públiques, formaran part de la mesa de contractació.

Malgrat aquesta tendència, els tractaments protocol·laris es poden mantenir en els documents que corresponen a actes solemnes, com ara inauguracions, premis i celebracions, o en documents protocol·laris com el saluda i la invitació.