La consulta de la quinzena: «Quan he de fer servir 'si escau' i 'si s'escau'?»

"Si escau" significa 'si és procedent, si s'ajusta a llei, si cal', especialment quan és d'acord amb una norma.

A la part expositiva s'han de justificar, si escau, tots els supòsits.
Lectura i aprovació, si escau, de l'acta de la sessió anterior.

 

En canvi, "si s'escau" significa 'si s'esdevé, si es produeix o si passa una cosa'.

La presentació del projecte, si s'escau, es farà en un termini màxim de quinze dies.
Aquest any Sant Joan s'escau en diumenge.

Sovint dubtem sobre l'ús d’aquestes fórmules perquè en castellà la locució en su caso engloba totes dues expressions.