La consulta de la quinzena: «'Coresponsabilitat' o 'Corresponsabilitat'?»

El mot correcte és corresponsabilitat. Aquesta oscil·lació entre una grafia i l'altra és fruit dels canvis ortogràfics que van entrar en vigor el 23 de desembre de 2016, ja que abans l'Institut d'Estudis Catalans considerava vàlida únicament la forma coresponsabilitat.

Com a norma general, s'escriu una sola r (erra vibrant) entre vocals quan es forma un mot derivat o compost (com, per exemple: aerorefrigerantantiràbicContrareformaextraradiiberoromàinfraroig, etc.), però hi ha algunes excepcions, com els mots començats pels prefixos següents:

  1. a- (que significa 'no' o 'sense' i que forma verbs): arreflèxiaarrítmiaarrasar, arruïnar
  2. cor- (variant de con-): correferentcorregnarcorreligionaricorresponsable (corresponsabilitat)
  3. ir- (variant de in-): irrebatibleirreconciliable