La consulta de la quinzena: «Com ho escric: 'el RGPD' o 'l'RGPD'?»

Quan ens referim al Reglament general de protecció de dades mitjançant la seva sigla (RGPD) precedida de l'article el, apostrofem l'article i escrivim l'RGPD, perquè és una sigla que es lletreja i la pronunciem de la manera següent: l'erragepedé.

Així doncs, fem:

El tractament es duu a terme conforme a l'RGPD
D'acord amb el que disposa l'article 15 de l'RGPD, la informació s'ha de facilitar en un format electrònic d'ús comú

Més informació: Llibre d'estil de la Diputació de Barcelona: apartat 12.2.2. «Apostrofació»Nota de llengua 39