La consulta de la quinzena: «ODS (objectius de desenvolupament sostenible), amb majúscules o amb minúscules?»

ODS és una sigla i s'escriu amb majúscules. Tanmateix, quan la desenvolupem, l'hem d'escriure amb minúscules:

L'Agenda 2030 es desplega mitjançant un sistema de 17 objectius de desenvolupament sostenible.
L'Agenda 2030 es desplega mitjançant un sistema de 17 Objectius de Desenvolupament Sostenible.

Només fem servir les majúscules, per exemple, si apareix al títol d'unes jornades o forma part del nom d'una entitat.

Jornada de Sensibilització sobre els Objectius de Desenvolupament Sostenible
Fundació Universitària pels Objectius de Desenvolupament Sostenible

Més informació: Apartat 13.2 («Funció distintiva») del capítol 13 del Llibre d'estil de la Diputació de Barcelona («Majúscules i minúscules»)