La consulta de la quinzena: «'Acompanyem la diputada a l'acte' o 'Acompanyem a la diputada a l'acte?'»

L'oració correcta és Acompanyem la diputada a l'acte.

La diputada és el complement directe de l'oració; és a dir, la persona sobre la qual recau l'acció del verb, la persona acompanyada.

En general, a diferència del castellà, el complement directe no s'introdueix amb la preposició a.

Per a més informació, consulteu l'apartat 20.7.3 del Llibre d'estil de la Diputació de Barcelona.