La consulta de la quinzena: «És correcte dir 'acordo la concessió de la llicència d'obres'?»

El verb acordar significa 'prendre una decisió un grup de persones', i no pas una de sola.

En aquesta frase no podem utilitzar acordar, ja que la decisió ha estat presa per una sola persona. Per tant, en aquest cas hem de substituir-lo per altres verbs que fan referència a una decisió unipersonal, com ara ordenar, disposar o decidir.

    Disposo concedir la llicència d'obres.

En canvi, un òrgan col·legiat sí que pot acordar

    El Ple ha acordat decretar dos dies de dol.

Tot i que seria més apropiat i més directe dir: El Ple ha decretat dos dies de dol