La consulta de la quinzena: «Quina diferència hi ha entre 'complet' i 'complert'?»

Així, doncs, hem de dir:

Tenia la col·lecció de cromos completa en lloc de Tenia la col·lecció de cromos complerta o S'han presentat les esmenes completes en lloc de S'han presentat les esmenes complertes

Hem complert la llei estrictament en lloc de Hem complet la llei estrictament, o Finalment he complert els meus desitjos en lloc de Finalment he complet els meus desitjos