La consulta de la quinzena: «Què és més correcte: 'amb vista a' o 'en vista de'?»

"Amb vista a" i "en vista de" són expressions amb significats diferents:
 

1. La locució amb vista a és equivalent a 'pensant en' o 'amb la intenció de'.

Els ajuntaments han iniciat els processos participatius amb vista a copsar els interessos dels ciutadans.

Tanmateix, aquest mateix significat no és correcte en plural.

El consistori assegura la protecció dels aparadors dels comerços amb vistes a prevenir el pas del correfoc.

Només és admissible en sentit literal quan s'utilitza per a fer referència a allò que es veu des d'un punt determinat.

El pic té un mirador amb vistes al mar.
 

2. En canvi, la locució en vista de significa 'considerant, atenent'.

En vista de l'acta final, els assistents proposaran els canvis en els estatuts.


Cal no confondre aquestes dues locucions amb en vistes de (= a les envistes de), que indica la situació en un punt des del qual es pot veure un lloc determinat relativament llunyà.

El recorregut va millorar quan vam arribar a les envistes de Manresa.

També es fa servir en sentit temporal com a sinònim de l'expressió pels volts de.

L'esborrany del decret es presentarà en vistes del començament del nou curs escolar.