La consulta de la quinzena: «Què he d'escriure, 'amb data' o 'en data'?»

Depèn, perquè no signifiquen el mateix.

  • Amb data indica la data de redacció d'un document, és a dir, la data que consta escrita en el document.

Va signar la convocatòria amb data 19 de juliol.

L'expressió de data és equivalent a amb data.

  • En data fa referència a la data de presentació o de recepció d'un document.

Va rebre la convocatòria en data 24 de juliol.

Aquestes expressions són útils en el llenguatge administratiu i jurídic, quan ens cal diferenciar la doble datació dels documents:

Dels informes registrats en data 3 d'octubre només van acceptar l'informe amb data 28 de setembre.

Totes tres (amb data, de data i en data) poden anar seguides de la preposició de (amb data de, de data de, en data de).