La consulta de la quinzena: «He de signar com a enginyer tècnic agrícola o com a enginyera tècnica agrícola?»

Has de signar enginyera tècnica agrícola.

Per a saber si un nom o adjectiu té una forma per al masculí i una altra per al femení, pots cercar la forma masculina al diccionari de l'Institut d'Estudis Catalans.

Si veus que l'entrada del diccionari dona la terminació per a la forma femenina, en general –a, vol dir que aquell terme té una forma per al masculí i una altra per al femení.

Si busques enginyer, trobaràs això: enginyer enginyera. Per tant, també en aquest cas hi ha una forma per al masculí i una altra per al femení.

Ara bé, si ens referim a un col·lectiu format tant per homes com per dones, s'entén que el masculí té valor genèric. Per exemple: Col·legi Oficial d'Enginyers Tècnics Agrícoles i Pèrits Agrícoles de Catalunya.