La consulta de la quinzena: «Com ho he de dir: 'en el document annex' o 'al document annex'?»

Totes dues preposicions es consideren igualment correctes. 

Quan es tracta d'un lloc físic o determinat, com és el cas, ens fixem en l'element que va després de la preposició:

  • Si aquest element comença amb consonant, donem preferència a la preposició aa la sala, a l'escola, a l'interior del municipi, etc. (més natural i simple que en l'aula, en l'escola, en l'interior del municipi).
  • Si aquest element comença amb vocal, totes dues preposicions es consideren correctes: al [a+el] carrer de casa, en el carrer de casa; al document annex, en el document annex.

En canvi, si després de la preposició tenim un demostratiu o un element d'indeterminació, fem servir la preposició en: en aquest document, en alguns documents, en altres documents, en uns quants documents, etc.

Mes informació: Apartat «Les preposicions a i en» del Llibre d'estil de la Diputació de Barcelona