La consulta de la quinzena: «Existeix el terme 'lideressa'?»

El nom líder té la mateixa forma per al masculí que per al femení. Això mateix passa en noms com cap, contribuent, pilot, vocal, etc.

En tots aquests casos, el gènere s'assenyala d'una manera indirecta mitjançant la concordança amb l'article, l'adjectiu o altres especificadors:

El fiscal general / La fiscal general
Un bon cantant / Una bona cantant
Dos agents de la policia local / Dues agents de la policia local
Alguns sol·licitants / Algunes sol·licitants
Uns quants caporals / Uns quantes caporals

En parlem al Llibre d'estil al capítol «Pautes per a elaborar textos adequats».