La consulta de la quinzena: «TeDIBA, amb article o sense?»

En català tendim a anteposar l'article al nom; n'és un exemple l'article amb què acompanyem els noms propis (l'Anna, el Lluc).

Per això, potser ens resulta més natural «el TeDIBA», entenent, és clar, que hi ha implícit un nom masculí singular. Casos similars:

el servei de notificacions electròniques e-NOTUM > l'e-NOTUM

el mòdul de gestió [...] e-TRAM > l'e-Tram

el gestor de documents digitals GDD > el GDD

el servei de tramitació d’expedients electrònics de la Diputació de Barcelona TeDiba > el TeDIBA