La consulta de la quinzena: «Com es tradueixen al català els termes 'cohecho' i 'malversación de caudales públicos'?»

En català, en diem suborn de funcionarimalversació de cabals públics.

Segons el TERMCAT, el centre de terminologia de la llengua catalana:

  • Suborn de funcionari: 'Delicte consistent a induir un funcionari públic, amb regals, oferiments o promeses, al compliment o a l'omissió d'un acte relacionat amb l'exercici de les seves funcions.'
     
  • Malversació de cabals: 'Delicte que comet una autoritat o un funcionari públic en l'exercici de les seves funcions, consistent en l'administració deslleial del patrimoni públic o l'apropiació indeguda d'objectes que en formen part.'