La consulta de la quinzena: «Si escrivim un import exacte en xifres, hem d'indicar els cèntims d'euro (,00)?»

Si totes les quantitats que tenim en un mateix document no tenen decimals, no cal afegir-hi els dos zeros.

Ara bé, si en un mateix document conviuen quantitats amb decimals i sense decimals, per a evitar dubtes o interpretacions errònies, és recomanable utilitzar sistemàticament dos decimals, encara que siguin zeros. Per tant, en un mateix document escrivim:

1.321.123,47 euros
12.321,30 euros
78,00 euros

Pel que fa als xecs i als talons, és convenient escriure els imports amb dos decimals, tot i que siguin zeros, tant en xifres com en lletres.

Escrivim, doncs,

  • en xifres: 2.045,00 euros
     
  • en lletres: dos mil quaranta-cinc euros amb zero cèntims dos mil quaranta-cinc euros i zero cèntims

    Entre la part que correspon als euros i la que correspon als cèntims es pot fer servir tant la conjunció i com la preposició amb.