La consulta de la quinzena: «Al peu d'una carta, el càrrec va precedit de l'article determinat?»

No, perquè la carta és un document interpersonal en què es dona preferència a la persona, i no al càrrec. Per tant, el nom i els cognoms s'anteposen al càrrec i, en conseqüència, no s'introdueix amb l'article determinat.

L'ordre dels elements de la signatura és el següent:

  • rúbrica
  • nom i cognoms
  • càrrec (el primer nom amb majúscula, perquè comença línia)

Exemple:

(rúbrica)

Mercè Rius i Solé

Coordinadora de l'Àrea de Desenvolupament Econòmic Local

En canvi, en els documents administratius (oficis, convocatòries, decrets, etc.) es fa prevaler el càrrec sobre el nom i cognoms i, per això, els elements s'ordenen de la manera següent:

  • càrrec, amb minúscules, precedit de l’article determinat (amb majúscules, perquè comença línia)
  • rúbrica
  • nom i cognoms

Exemple:

La coordinadora de l'Àrea de Desenvolupament Econòmic Local

(rúbrica)

Mercè Rius i Solé