La consulta de la quinzena: «Com n'he de dir: 'bloc' o 'blog'?»

La forma correcta és blog.

És veritat que durant alguns anys van conviure les formes bloc (nova accepció del mot català bloc) i blog (pres directament de l'anglès), però el 2013 l'Institut d'Estudis Catalans recollia la forma blog al diccionari normatiu i, per tant, desestimava bloc.

En conseqüència, de la persona que gestiona un blog, o que sol navegar per blogs, en diem bloguer/bloguera, i no *blocaire.

Paral·lelament, tenim youtuber/a i instagramer/a.

La forma masculina dels tres mots es pronuncia amb accentuació aguda (bloguer, youtuber, instagramer]; la forma femenina, amb accentuació plana (bloguera, youtubera, instagramera). Exactament igual com altres noms derivats amb el sufix -er -era: infermer, infermera; cambrer, cambrera, etc.

En el llenguatge informal, però, les formes adaptades youtuber/a i instagramer/a conviuen amb els anglicismes un/una youtuber un/una instagramer (invariable en gènere).

En el Vocabulari de les xarxes socials, del TERMCAT, hi trobareu termes del mateix àmbit d'especialitat que el diccionari normatiu encara no recull.